Breaking News
Home / ข่าวโอนย้าย

ข่าวโอนย้าย

โรงพยาบาลบางพลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์ ขยายเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

Read More »

โรงพยาบาลบางพลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์ จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

Read More »