Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 6)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร สังกัดโรงพยาบาลบางพลี

Read More »

ประกาศโรงพยาบาลบางพลี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และพนักงานประจำห้องทดลอง

Read More »

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลบางพลี

Read More »

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก สังกัดโรงพยาบาลบางพลี

Read More »

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลบางพลี

Read More »

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฎิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลบางพลี

Read More »

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลบางพลี

Read More »

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก

Read More »

ประกาศโรงพยาบาลบางพลี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก

Read More »