Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 5)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

Read More »

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลบางพลี

Read More »

ประกาศโรงพยาบาลบางพลี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานบริการ พนักงานธุรการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประกอบอาหาร และพนักงานเปล

Read More »

ประกาศโรงพยาบาลบางพลี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานเก็บเงิน และพนักงานขับรถยนต์

Read More »

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร สังกัดโรงพยาบาลบางพลี

Read More »

ประกาศโรงพยาบาลบางพลี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และพนักงานประจำห้องทดลอง

Read More »

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลบางพลี

Read More »