Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 4)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลบางพลี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตัวอย่าง รูป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

Read More »

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

Read More »

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

Read More »