Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 17)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลบางพลี เรื่อง บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

  ให้ผู้มีรายชื่อกรอกเอกสาร เพื่อเข้ารับการบร …

Read More »